tekst
Nowe konto
«firma (nazwa)
«imię
«nazwisko
«ulica, nr
«kod poczt.
«poczta (miasto)
«nip
«telefon

dane do logowania:
«email (email=login)
«hasło (min.6znaków)