RODO

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”).

W związku z tym, chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: MB TECHNIKA & MB HYGIENE & MB PROJECT Łukasz Szymczuk, ul. Cynamonowa 45/6, 72–003 Bezrzecze, NIP:8512742708

Mogą Państwo kontaktować się z nami pisząc na adres: MB TECHNIKA, UL. TANOWSKA 18 (HALA 6C) 72-010 POLICE, bądź pod numerem telefonu: 690 511 197 oraz adresem e-mail: biuro@mbtechnika.pl

Przetwarzane dane osobowe, to dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe ze źródeł ogólnie dostępnych tj. nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, adres dostawy.

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

1. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2. realizacja obowiązków prawnych określonych w przepisach prawa (m.in. obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

3. rozpatrzenie zgłaszanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO

4. prowadzenie marketingu oferowanych przez nas produktów i świadczonych przez nas usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Państwa zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),

5. dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

6. tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z nami umów i ich wykonania, rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji, odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski i skargi.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, bankowe, informatyczne, windykacyjne) Podmioty zewnętrzne, które mają zawarte umowy z Administratorem odpowiadają przepisom RODO i nie mogą przetwarzać, udostępniać i upubliczniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, poza prawnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich czy do organizacji międzynarodowej.

Będziemy także przekazywać Państwa dane osobowe organom publicznym bądź innym podmiotom, gdy będzie nas do tego zobowiązywał przepis prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania zawartych z nami umów i związany z tym okres niezbędny do wykonania tych umów, zaś po wygaśnięciu tych umów dane będą przechowywane wyłącznie gdy będzie to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w celach rozliczeniowych czy też w celu dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

1. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,

2. prawo żądania sprostowania danych,

3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

6. prawo do przenoszenia danych (tj. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy, a przy tym przetwarzanie te odbywa się 

7. w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania od nas podanych wyżej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania by te dane zostały przekazane do innego administratora).

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. działania marketingowe), przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

twój dostawca